Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομοθεσία


 

25 Νοε 2022

Γενικό έγγραφο 555233/2022 e-ΕΦΚΑ για την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 Ελ. Επαγγελματιών – Αυτ/νων – Αγροτών με παράλληλη μισθωτή εργασία

Εκδόθηκε το με αριθ. πρωτ. 55233/Σ.173652/24.11.2022 Γενικό Έγγραφο του Τμήματος Προσδιορισμού Εισφορών Μη Μισθωτών της Διεύθυνσης Εισφορών Μη Μισθωτών της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών του e-ΕΦΚΑ με θέμα: «Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 Ελ. Επαγγελματιών – Αυτοαπασχολουμένων – Αγροτών με παράλληλη μισθωτή εργασία και των ασφαλισμένων που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 9 άρθρου 39 του ν.4387/2016». Με τη με αριθ. Δ15/Ε’ 710706/423 (ΦΕΚ 1087/ΤΒ/22.03.2021) υπουργική απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίσθηκαν θέματα που αφορούν στη διαδικασία προσδιορισμού και εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών ασφαλισμένων (Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών) με παράλληλη μισθωτή απασχόληση ή υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 όπως ισχύει, από 1/1/2020 και εφεξής. Περαιτέρω, με την υπ’ αριθ. 43/2021 εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ, δόθηκαν οδηγίες για την διαδικασία προσδιορισμού και εκκαθάρισης εισφορών έτους 2020, των ανωτέρω προσώπων. Με το παρόν έγγραφο παρέχονται οδηγίες-διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία προσδιορισμού και εκκαθάρισης εισφορών έτους 2021. Ειδικότερα, ορίζεται το πεδίο εφαρμογής, οι ενέργειες – διαδικασία εκκαθάρισης εισφορών, η διαχείριση αποτελέσματος εκκαθάρισης εισφορών έτους 2021, η απεικόνιση εκκαθάρισης εισφορών, η ενημέρωση των ασφαλισμένων μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η τροποποίηση/λήξη εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021.

Ολόκληρο το κείμενο του εγγράφου είναι διαθέσιμο εδώ.