Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομοθεσία


 

16 Σεπ 2022

Έγγραφο 420447/2022 e-ΕΦΚΑ για την ένταξη στην ηλεκτρονική εφαρμογή χορήγησης επιδόματος μητρότητας των ασφαλισμένων γυναικών των ειδικών κατηγοριών του e-ΕΦΚΑ

Εκδόθηκε το με αριθμό πρωτοκόλλου 420447/15.09.2022 Γενικό Έγγραφο των Τμημάτων Α΄ και Β΄ επιδομάτων μητρότητας της Διεύθυνσης Α΄ Παροχών του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθεσίας Παροχών της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών & Υγείας της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ με θέμα: ««Ένταξη στην ηλεκτρονική εφαρμογή χορήγησης επιδόματος μητρότητας των ασφαλισμένων γυναικών των ειδικών κατηγοριών του e-ΕΦΚΑ». Με το παρόν έγγραφο καθίσταται γνωστό ότι  ολοκληρώθηκε η ένταξη των ασφαλισμένων γυναικών των ειδικών κατηγοριών που υπάγονται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ στην ηλεκτρονική εφαρμογή χορήγησης επιδόματος μητρότητας και τέθηκε ήδη σε παραγωγική λειτουργία. Ακολούθως παρέχονται οδηγίες για τη διαδικασία που πρέπει ν’ ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενες προκειμένου να λάβουν το σχετικό επίδομα.

Ολόκληρο το κείμενο του εγγράφου είναι διαθέσιμο εδώ.