Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

2 Απρ 2024

ΕλΣυν 1351/2023 Τμ.ΙΙ: Ακύρωση καταλογισμού Δημάρχου, παρά την ανεπίτρεπτη εντολή εξόφλησης δαπανών συντήρησης γέφυρας, αρμοδιότητας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Έφεση∙ καταλογισμός Δημάρχου∙ ειδική μορφή κατασταλτικού ελέγχου ΧΕ Δήμου∙ εντολή εξόφλησης παρά τις έγγραφες αντιρρήσεις της δημοτικής ταμία∙ εξόφληση αναδόχου για εργασίες συντήρησης σε κεντρική γέφυρα (προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και στηθαίων ασφαλείας), με την αιτιολογία ότι ο Δήμος δεν ήταν αρμόδιος για την συντήρησή της∙ ο κύριος φορέας για την κατασκευή, συντήρηση και ανακαίνιση του εθνικού οδικού δικτύου είναι η χωρικά αρμόδια Περιφέρεια και συνεπώς, αφού το τμήμα της οδού επί της γέφυρας συνιστά τμήμα εθνικού δικτύου, αρμόδιος φορέας για την συντήρησή του είναι η οικεία Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.)∙ πλην όμως, λαμβανομένων ιδίως υπόψη: α) της ρητής και επαναλαμβανόμενης άρνησης της Π.Ε. περί της αρμοδιότητάς της συντήρησης της επίμαχης γέφυρας, β) εγγράφου της Γ. Γ. Πολιτικής Προστασίας, όπου η γέφυρα εμφανίζεται ως οδικό δίκτυο υπαγόμενο στα διοικητικά όρια ευθύνης του Δήμου, γ) τεχνικής μελέτης της Π.Ε., σύμφωνα με την οποία η γέφυρα χαρακτηρίστηκε με την ένδειξη «S» δηλαδή γέφυρα επικίνδυνη για τον χρήστη, δ) της υποχρέωσης των Δήμων να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ζωής και την ασφάλεια των κατοίκων τους, η παράλειψη των οποίων δύναται να επισύρει σε βάρος τους ποινικές ευθύνες, όπως τούτο προκύπτει και από την ασκηθείσα σε βάρος του εκκαλούντος ποινική δίωξη και ε) την μη άρση της αμφισβήτησης ως προς την αρμοδιότητα συντήρησης της γέφυρας, κρίνει ότι νομίμως ο εκκαλών ανέθεσε την επισκευή των κιγκλιδωμάτων και των στηθαίων ασφαλείας της γέφυρας και εν συνεχεία έδωσε εντολή για την πληρωμή της συμφωνημένης αμοιβής της.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΕλΣυν 1351/2023 Τμ.ΙΙ - Πλήρες κείμενο