Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

19 Φεβ 2021

ΕιρΒολ 24/2021: Ως κατοικία για τους σκοπούς του ν. 3869/2010 δεν μπορεί να θεωρηθεί αδόμητο οικόπεδο ή αγρόκτημα ιδιοκτησίας του υπερχρεωμένου προσώπου

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα· προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 και την εξαίρεση από την εκποίηση βεβαρημένου ή μη με εμπράγματη ασφάλεια ακινήτου· έννοια κατοικίας· η κατοικία κατά κανόνα συμπίπτει με τον τόπο της οικογενειακής εγκατάστασης του προσώπου (εστία) ο οποίος έχει το στοιχείο της σταθερότητας· στοιχείο απαραίτητο για τη συγκρότηση της κατοικίας είναι η ύπαρξη κτίσματος αφού μόνο έτσι εξασφαλίζεται η σταθερότητα της διαμονής του προσώπου ως στοιχείου αυτής· ως κατοικία δεν μπορεί να θεωρηθεί το αδόμητο οικόπεδο ή το αγρόκτημα ιδιοκτησίας του προσώπου· σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3869/2010, μπορεί να ζητηθεί η εξαίρεση από την εκποίηση μόνο της κύριας κατοικίας του αιτούντος οφειλέτη υπό τους όρους του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010, όπως ισχύει, και κανενός άλλου περιουσιακού του στοιχείου· επομένως αίτημα να εξαιρεθούν από την εκποίηση λοιπά περιουσιακά στοιχεία είναι μη νόμιμο. Εγγύηση· η εγγύηση είναι, καταρχήν, αστική πράξη, αφού παρέχεται χαριστικά για εξυπηρέτηση ξένου συμφέροντος· αν, όμως, αυτή δίνεται από τον εγγυητή κατ’ εκμετάλλευση της πίστης, που παρέχει το όνομά του και η οικονομική του επιφάνεια, με την είσπραξη απ' αυτόν αμοιβής ή άλλης χρηματικής ωφέλειας ή με οποιοδήποτε άλλο, άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος, που αντλείται από το λόγο για τον οποίο δόθηκε η εγγύηση και με την ανάληψη του σχετικού κινδύνου, τότε αυτή είναι εμπορική πράξη για τον εγγυητή και, μάλιστα, ανεξάρτητα από τον εμπορικό χαρακτήρα της κύριας οφειλής ή της εμπορικής ιδιότητας του εγγυητή· η κατά σύνηθες επάγγελμα παροχή τέτοιων εγγυήσεων προσδίδει σ' αυτόν που τις παρέχει τη  ιδιότητα του εμπόρου και κατά συνέπεια η αίτηση του για υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3869/2010 είναι απορριπτέα ελλείψει ουσιαστικής προϋποθέσεως.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΕιρΒολ 24/2021 - Πλήρες κείμενο