Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

8 Ιουλ 2020

ΕιρΚρωπ 64/2020: Συνέπειες ενηλικίωσης ανηλίκου κατά την εκκρεμοδικία της αίτησης χορήγησης άδειας αποποίησης κληρονομίας

Αποποίηση κληρονομίας για λογαριασμό ανηλίκου· άδεια δικαστηρίου· ενηλικίωση ανηλίκου κατά την εκκρεμοδικία της αίτησης χορήγησης άδειας αποποίησης κληρονομίας· μετά την ενηλικίωση παύει η επί του ανηλίκου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των γονέων του, νομιμοποιούμενου πλέον του ίδιου του τέκνου να προβεί σε αποποίηση κάθε κληρονομίας που επήχθη σε αυτό χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε διατύπωση και δη άδεια Δικαστηρίου· έλλειψη εννόμου συμφέροντος τέκνου για συνέχιση της δίκης στο όνομά του.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΕιρΚρωπ 64/2020 - Πλήρες κείμενο