Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

25 Μαΐ 2023

ΕιρΑθ 600/2023: Μη νόμιμη αίτηση διόρθωσης πράξης απονομής ελληνικής ιθαγένειας κατ’ άρ. 782 ΚΠολΔ όταν η ληξιαρχική πράξη γέννησης έχει συνταχθεί στο εξωτερικό

Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης· τα βιβλία των οικογενειακών μερίδων που τηρούν οι Δήμοι και οι Κοινότητες δεν είναι ληξιαρχικά βιβλία και ούτε οι εγγραφές τους φέρουν τα στοιχεία των ληξιαρχικών πράξεων και επομένως δεν είναι νόμιμη και δεν εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας η αίτηση της διόρθωσης εγγραφής στα βιβλία αυτά κατά τον τρόπο που γίνεται και ισχύει για τα ληξιαρχικά βιβλία· απόρριψη αίτησης για διόρθωση πράξης απονομής ελληνικής ιθαγένειας και καταχώρησης σχετικής ληξιαρχικής πράξης στα οικεία βιβλία καθώς αφενός δεν πρόκειται για βεβαίωση συγκεκριμένου γεγονότος προς σύνταξη ή διόρθωση ληξιαρχικής πράξης και αφετέρου η σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης γέννησης έχει γίνει από τα αρμόδια όργανα της Δημοκρατίας της Αλβανίας και όχι από Ληξίαρχο του Ελληνικού κράτους.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΕιρΑθ 600/2023 - Πλήρες κείμενο