Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

14 Ιαν 2022

ΕιρΑθ 39/2022: Εξαιρέσεις από ασφάλιση για αστική ευθύνη· ζημίες προκληθείσες από οδηγό αυτοκινήτου που στερείται την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια οδήγησης

Αστική ευθύνη από ασφάλιση για ατυχήματα από αυτοκίνητα. Ζημίες προκληθείσες από οδηγό ο οποίος στερείται την άδεια οδήγησης που προβλέπεται από τον νόμο για την κατηγορία του αυτοκινήτου που οδηγεί. Δεν απαιτείται αιτιώδης συνάφεια ανάμεσα στην έλλειψη άδειας και στο προκληθέν ατύχημα. Η εναγομένη, από τον ζημιωθέντα, ασφαλιστική εταιρία δεν μπορεί να αντιτάξει τις προβλεπόμενες από το άρθ. 6 Π.Δ. 237/1986 εξαιρέσεις για την κάλυψη της αστικής ευθύνης· καταβολή αποζημίωσης σε ζημιωθέντα· αναγωγικό δικαίωμα σε βάρος του λήπτη της ασφάλισης, του ασφαλισμένου και του οδηγού του οχήματος.  

 

 

Σύνδεσμος

 
ΕιρΑθ 39/2022 - Πλήρες κείμενο