Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

5 Οκτ 2022

ΕιρΑθ 366/2022: Περιεχόμενο ενημερωτικού εγγράφου περί δυνατότητας διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς σε περίπτωση υπαγωγής της διαφοράς σε ΥΑΣ

Διαμεσολάβηση· υποχρέωση προσκομιδής ενημερωτικού εγγράφου περί της δυνατότητας διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς· αν η αγωγή υπάγεται και σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, επιβάλλεται και η πρόσθετη υποχρέωση κατάθεσης μαζί με τις προτάσεις και του πρακτικού της παραπάνω συνεδρίας,  καθώς  και η μνεία στο έντυπο της ενημέρωσης του εντολέα για την υποχρέωση προσφυγής στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΕιρΑθ 366/2022 - Πλήρες κείμενο