Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

3 Δεκ 2019

ΕιρΑθ 2729/2019: Άκυρη η συμφωνία περί μονομερούς καθορισμού του τραπεζικού επιτοκίου σε ποσοστό ανώτερο των εξωτραπεζικών

Τραπεζικά επιτόκια· ανώτατα όρια· καταχρηστικότητα ΓΟΣ περί μονομερούς από την τράπεζα καθορισμού του ποσοστού του συμβατικού τόκου, χωρίς να έχει θέσει εκ των προτέρων εύλογα κριτήρια για τον οφειλέτη·  άκυρες οι χρεώσεις της τράπεζας με επιτόκια ανώτερα των εξωτραπεζικών. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής· ο ανακόπτων δεν δύναται να προβεί κατά τρόπο αναλυτικό στους ακριβείς υπολογισμούς προς διακρίβωση του τρόπου που η επιβολή τόκων καθ’ υπέρβαση των εκάστοτε ισχυόντων ανωτάτων επιτοκίων επενέργησε στο πληττόμενο με την ανακοπή κεφάλαιο, διότι απαιτούνται ειδικές γνώσεις της οικονομικής επιστήμης· επομένως η απαίτηση, αφ’ ης στιγμής ενσωματώνει και απαίτηση που υπολογίσθηκε με παράνομα επιτόκια, καθίσταται στο σύνολό της ανεκκαθάριστη.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΕιρΑθ 2729/2019 - Πλήρες κείμενο