Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

24 Ιαν 2023

ΕιρΑλεξ 4/2023: Πενταετής η παραγραφή αξίωσης περιοδικών χρεολυτικών δόσεων δανείου αν δεν προηγηθεί καταγγελία της σύμβασης

Εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου σε δανειακή σύμβαση· κατάπτωση εγγύησης· συνέπειες· νομιμοποίηση για την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών μετά την κατάπτωση της εγγύησης· επιδίωξη είσπραξης καθυστερούμενων ποσών, χωρίς προηγούμενη καταγγελία της σύμβασης· στην περίπτωση αυτή η αξίωση των περιοδικών χρεολυτικών δόσεων υπόκειται στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 250 παρ. 15 ΑΚ αφού αυτές διατηρούν την αυθυπαρξία τους· η παραγραφή αρχίζει με τη λήξη του έτους εντός του οποίου κατέστη ληξιπρόθεσμη και απαιτητή εκάστη χρεολυτική δόση· για την επιμήκυνση της παραγραφής σε 20ετη θα απαιτείτο η προηγούμενη η καταγγελία της σύμβασης. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής· μερική ακύρωση διαταγής πληρωμής, λόγω παραγραφής χρεολυτικών δόσεων.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΕιρΑλεξ 4/2023 - Πλήρες κείμενο