Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

20 Σεπ 2022

ΕιρΑχαρν 773/2022: Απόρριψη αίτησης υπαγωγής στο Ν.3869/2010 λόγω παραβίασης καθήκοντος ειλικρινούς δήλωσης αποδεικνυόμενης από δημόσιες αναρτήσεις στο Facebook

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων· προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3869/2010· καθήκον ειλικρινούς δήλωσης· διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας· εφαρμογή ανακριτικού συστήματος και στις μη γνήσιες υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας· αποδεικτικά μέσα· προσωπικά δεδομένα· οι εκτυπώσεις που αποτυπώνουν αναρτήσεις, στις οποίες προέβη κάποιος χρήστης στο «προφίλ» του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να είναι ορατές µόνο από τους «φίλους» του, αποτελούν απαγορευμένα αποδεικτικά μέσα· αντιθέτως, πληροφορίες που αναρτώνται από το υποκείμενο των δεδομένων σε δημόσια πρόσβαση στο διαδίκτυο, δεν συνιστούν προσωπικά δεδομένα· αβασιμότητα ισχυρισμού της αιτούσας ότι είναι άνεργη, αποδεικνυόμενη από αναρτήσεις αυτής στο Facebook· απόρριψη αιτήσεως ως ουσία αβάσιμης, καθώς η αιτούσα παραβίασε το καθήκον ειλικρινούς δήλωσης των εισοδημάτων της.*

 

* Η απόφαση προέρχεται από το αρχείο και δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Κωνσταντίνου Μπίτσιου.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΕιρΑχαρνών 773/2022 - Πλήρες κείμενο