Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

24 Ιαν 2023

ΕιρΑχαρν 1416/2022: Αναρτήσεις στο Facebook ως αποδεικτικά μέσα

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα· προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3869/2010· η διατήρηση ατομικής επιχείρησης γραφιστικών υπηρεσιών δεν συνιστά εμπορική πράξη, καθώς εμπεριέχει το στοιχείο της καλλιτεχνικής δραστηριότητας· ο ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να υπαχθεί στην έννοια του εμπόρου ή μικρεμπόρου κατά περίπτωση, εφόσον πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις· ένσταση ανειλικρινούς δήλωσης από την πλευρά του αιτούντος αναφορικά στα δηλωθέντα εισοδήματά του και την επαγγελματική του εξέλιξη· αποδεικτικά μέσα· απεικονίσεις - στιγμιότυπα οθόνης από την ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης «facebook»· πληροφορίες, οι οποίες αναρτώνται από το υποκείμενο των δεδομένων σε δημόσια πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν συνιστούν προσωπικό δεδομένο και δεν εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Ν. 2472/1997· νόμιμη η προσκομιδή  των σχετικών απεικονίσεων - στιγμιότυπων οθόνης από την ως άνω ιστοσελίδα, ως νόμιμα αποδεικτικά μέσα, καθώς ο αιτών αρνήθηκε τον δημόσιο χαρακτήρα του προφίλ του στην ιστοσελίδα «facebook», ωστόσο δεν απέδειξε παραβίαση εισόδου στο λογαριασμό του ώστε να θεωρηθούν οι εν λόγω απεικονίσεις ως ιδιωτικές και εξ αυτού του λόγου ως απαράδεκτα αποδεικτικά μέσα.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΕιρΑχαρν 1416/2022 - Πλήρες κείμενο