Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Γενικά νέα


 

13 Δεκ 2023

Ειδική έκθεση 28/2023 ΕυρΕλΣυν: Λιγότερος ανταγωνισμός σε δημόσιες συμβάσεις στην ΕΕ τη δεκαετία μέχρι το 2021. Απάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο∙ ανταγωνισμός και δημόσιες συμβάσεις∙ οι τάσεις για τρεις βασικούς δείκτες ανταγωνισμού  - ένας μόνο προσφέρων, απευθείας αναθέσεις και αριθμός προσφερόντων - παρέμειναν σε μη ικανοποιητικά επίπεδα∙ χαμηλό ποσοστό άμεσων διασυνοριακών αναθέσεων∙ οι τιμές των έργων, των αγαθών και των υπηρεσιών που αγοράζονται δεν παρακολουθούνται∙ τόσο η Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη επικεντρώθηκαν περισσότερο στην τήρηση των κανόνων παρά στις επιδόσεις∙ υπερβολική γραφειοκρατία∙ δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση γύρω από το γεγονός ότι ο ανταγωνισμός αποτελεί προϋπόθεση για τη σύναψη συμβάσεων με εγγυημένα καλή σχέση ποιότητας/τιμής∙ το 2021, το υψηλότερο ποσοστό απευθείας αναθέσεων καταγράφηκε στην Κύπρο (42 %) και το χαμηλότερο στην Ελλάδα (3 %)∙ έλλειψη διαφάνειας∙ ελλιπής παρακολούθηση από την Επιτροπή∙ κατακερματισμένες, περιορισμένες, μη αποτελεσματικές δράσεις από κράτη - μέλη∙ συμπεράσματα και συστάσεις. Απάντηση Επιτροπής επί της Ειδικής Έκθεσης.

Δείτε εδώ την Ειδική Έκθεση και εδώ τις Απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.