Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομοθεσία


 

20 Δεκ 2019

Εγκύκλιος 52/2019 ΕΦΚΑ: Παράταση στη ρύθμιση οφειλών – δυνατότητα επανένταξης σε απωλεσθείσα ρύθμιση

Εκδόθηκε η με αριθμό 52/19.12.2019 Εγκύκλιος της Διεύθυνσης Διακανονισμού οφειλών του ΕΦΚΑ με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 39 του ν.4647/2019.». Με την άνω εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 39 του Ν. 4647/2019, με βάση την οποία αφενός παρατείνεται η υποβολή αίτησης στο ΚΕΑΟ μέχρι την 31.05.2020 και αφετέρου δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες να επανενταχθούν στη αρχική ρύθμιση. Η παράταση αυτή αφορά τους οφειλέτες μη μισθωτούς και πρώην ΟΓΑ, οι οποίοι δύνανται να υποβάλλουν την αίτηση του δεύτερου σταδίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ για την υπαγωγή στη ρύθμιση όταν διαβιβαστούν οι οφειλές στο ΚΕΑΟ, το αργότερο μέχρι την 31/5/2020. Δυνατότητα επανένταξης σε απωλεσθείσα ρύθμιση του N. 4611/2019 παρέχεται στους οφειλέτες μη μισθωτούς, πρώην ΟΓΑ, εργοδότες καθώς και σε όσους έχουν οφειλές από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές, υπό την προϋπόθεση υποβολής σχετικής αίτησης από τους οφειλέτες στις αρμόδιες υπηρεσίες και καταβολής του συνόλου των δόσεων της ρύθμισης που έχουν καταστεί απαιτητές καθώς και τυχόν νέων βεβαιωμένων, εκτός ρύθμισης οφειλών.

Ολόκληρο το κείμενο της εγκυκλίου είναι διαθέσιμο εδώ.