Display main menu Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr

Πρόσφατη νομοθεσία


9 Νοε 2018

Εγκύκλιος 38040/2018 ΥΜΠ: Εφαρμογή του Ν. 4540/2018 που αφορά την οδηγία 2014/66/ΕΕ για τους όρους εισόδου & διαμονής πολιτών τρίτων χωρών

Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο η υπ’ αριθ. 38040/06.11.2018 Εγκύκλιος του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4540/2018 (91 Α)», με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15/05/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης και τροποποιήθηκαν διατάξεις του Ν. 4251/2014 και του Π.Δ. 106/2007. Ειδικότερα, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής για περισσότερες από 90 ημέρες στην Ελλάδα και τα δικαιώματα των πολιτών τρίτων χωρών και μελών της οικογένειάς τους στο πλαίσιο της ενδοεταιρικής μετάθεσης και τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής και τα δικαιώματα των πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν εισέλθει ως ενδοεταιρικώς μετατεθειμένοι σε άλλο κράτος μέλος και μετακινούνται με αυτή την ιδιότητα στην Ελλάδα. Περαιτέρω, αναδιαμορφώνεται η διαδικασία για την χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους και πλέον ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης θα μπορεί κατ’ εξαίρεση να χορηγεί άδεια διαμονής διάρκειας τριών ετών σε πολίτες τρίτης χώρας εφόσον: α) αποδεικνύει με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας το πραγματικό γεγονός της διαμονής του στη χώρα για επτά τουλάχιστον συνεχή έτη, πριν την υποβολή αίτησης, β) είναι γονέας ανήλικου ημεδαπού και προσκομίζει στοιχεία που τεκμηριώνουν τη γονική σχέση με το/τα τέκνο/α. Επιπλέον, καταργείται η προσκόμιση εγγράφων ανάπτυξης ιδιαίτερων δεσμών με τη χώρα και πλέον απαιτείται το πραγματικό γεγονός της διαμονής στη χώρα επί επτά τουλάχιστον συνεχή έτη, πριν την υποβολή της αίτησης.

Ολόκληρο το κείμενο της εγκυκλίου είναι διαθέσιμο εδώ.