Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομοθεσία


 

9 Ιουν 2021

Εγκύκλιος 34/2021 e-ΕΦΚΑ: Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις και εργοδότες

Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 34/08.06.2021 Εγκύκλιος του Τμήματος Ελέγχου και Στατιστικής Παρακολούθησης της Διεύθυνσης Διακανονισμού Οφειλών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών του e-ΕΦΚΑ με θέμα: «Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19.». Με την άνω εγκύκλιο καθίσταται γνωστό ότι η προθεσμία καταβολής δόσεων ενεργών ρυθμίσεων των δικαιούχων επιχειρήσεων ή εργοδοτών, οι οποίες είναι απαιτητές έως 31/05/2021 παρατάθηκε κατά ένα (1) μήνα. Συγχρόνως, παρατάθηκαν ισόχρονα και οι προθεσμίες όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης. Περαιτέρω, υπενθυμίζεται ότι προϋπόθεση για να καταστεί δικαιούχος οφειλέτης εργοδότης ή επιχείρηση αποτελεί η απασχόληση μισθωτών και η ύπαρξη ενεργού κωδικού δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 05/11/2020, (κύριου ή δευτερεύοντος με μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα κατά το έτος 2018) που περιλαμβάνεται στο συνημμένο στην κοινοποιούμενη Κ.Υ.Α. πίνακα.

Ολόκληρο το κείμενο της εγκυκλίου είναι διαθέσιμο εδώ.