Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

25 Νοε 2022

ΕφΑθ 3807/2022: Ο πίνακας κατανομής κοινών δαπανών πολυκατοικίας έχει ισχύ μόνο για τους συμβληθέντες συνιδιοκτήτες και δεν καταλαμβάνει τους διαδόχους τους

Οριζόντια ιδιοκτησία· συμμετοχή στις κοινόχρηστες δαπάνες· η κατανομή των κοινών δαπανών σε κάθε οριζόντια ιδιοκτησία μπορεί να γίνει και με τον συστατικό της χωριστής ιδιοκτησίας τίτλο ή τον κανονισμό της οικοδομής, που καταρτιζόμενοι συμβολαιογραφικά και μεταγραφόμενοι, δεσμεύουν και τους (καθολικούς και ειδικούς) διαδόχους των αρχικών (ως μόνων συνιδιοκτητών) συμβληθέντων· στην περίπτωση που οι κοινές δαπάνες πολυκατοικίας κατανέμονται εν τοις πράγμασι με βάση συνταχθέντα από τους συνιδιοκτήτες απλό πίνακα κατανομής, χωρίς σχετική πρόβλεψη και εξουσιοδότηση της συστατικής πράξης, η ρύθμισή του, έχουσα ενοχική και μόνο ισχύ, είναι έγκυρη και δεσμευτική αποκλειστικά και μόνο για τους συμβληθέντες αυτούς συνιδιοκτήτες και δεν καταλαμβάνει τους (καθολικούς και ειδικούς) διαδόχους τους.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΕφΑθ 3807/2022 - Πλήρες κείμενο