Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

16 Σεπ 2020

ΕφΑθ 3403/2020: Η παράδοση επιταγής δεν συνιστά καταβολή κατά την έννοια του 416 ΑΚ, αλλά γίνεται χάριν καταβολής

Κατάσχεση εις χείρας τρίτου· ανακοπή κατά δήλωσης τρίτου· η ανακρίβεια της αρνητικής δήλωσης κρίνεται μόνο αντικειμενικά. Ένσταση εξόφλησης· απόσβεση ενοχής με καταβολή· η παράδοση επιταγής δεν συνιστά καταβολή κατά την έννοια του 416 ΑΚ, ούτε σε περίπτωση αμφιβολίας θεωρείται δόση ή υπόσχεση αντί καταβολής κατά τα άρθρα 419 και 421 ΑΚ, αλλά γίνεται χάριν καταβολής. Προσεπίκληση· η προσεπίκληση δεν μπορεί να ασκηθεί για πρώτη φορά στο Εφετείο γιατί έτσι παραβιάζεται η αρχή της ύπαρξης δύο βαθμών δικαιοδοσίας· η παραβίαση εξετάζεται αυτεπαγγέλτως και η προσεπίκληση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Παρέμβαση· είναι παραδεκτή στην κατ’ έφεση δίκη η κύρια ή πρόσθετη παρέμβαση τρίτων, οι οποίοι δεν ήταν διάδικοι στην πρωτόδικη δίκη, εφόσον υφίσταται έννομο συμφέρον.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΕφΑθ 3403/2020 - Πλήρες κείμενο