Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομοθεσία


 

15 Οκτ 2020

Ε. 2162/2020 ΑΑΔΕ: Έκδοση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

Εκδόθηκε η Εγκύκλιος Ε. 2162/2020 της ΑΑΔΕ με θέμα: «Έκδοση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 32 ΚΦΔ.». Με την εν λόγω εγκύκλιο παρέχονται αναλυτικές οδηγίες και διευκρινίσεις για τη διαδικασία έκδοσης πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Ειδικότερα επισημαίνεται ότι αυτή λαμβάνει χώρα μετά από την αξιοποίηση διαθέσιμων πληροφοριών καθώς και την αξιολόγηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών που ζητούνται για τη συμπλήρωση φορολογικής δήλωσης, ενώ οι εν λόγω πράξεις κοινοποιούνται στον φορολογούμενο μέσω ειδοποίησης στην προσωπική θυρίδα του στο taxisnet όπως και στη δηλωθείσα από τον φορολογούμενο διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εναλλακτικά δύνανται να κοινοποιούνται και με απλή επιστολή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του ΚΦΔ.

Ολόκληρο το κείμενο της εγκυκλίου είναι διαθέσιμο εδώ.