Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομοθεσία


 

26 Μαρ 2020

Ε. 2036/2020 ΑΑΔΕ: Διενέργεια αυτοψίας κατά την έναρξη / μεταβολή επιχειρηματικής δραστηριότητας

 Εκδόθηκε η Εγκύκλιος Ε.2036/2020 της ΑΑΔΕ με θέμα: ««Διενέργεια αυτοψίας κατά την έναρξη / μεταβολή επιχειρηματικής δραστηριότητας». Με την εν λόγω εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι η διαδικασία έναρξης ή μεταβολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όσον αφορά στην αλλαγή επαγγελματικής εγκατάστασης (έδρας ή άλλες εγκαταστάσεις της επιχείρησης) ολοκληρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο χωρίς να προβλέπεται η άμεση διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψία) και χορηγείται η σχετική, κατά περίπτωση, βεβαίωση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες δύνανται να προβαίνουν σε αυτοψία, μόνον σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν υπάρχουν πληροφορίες ή κάθε είδους επιβαρυντικά στοιχεία και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κρίνεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις διενέργειας επιτόπιου ελέγχου προκειμένου να διαπιστωθεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων, η ύπαρξη της επιχείρησης στη συγκεκριμένη έδρα, καθώς και αν έχουν επέλθει μεταβολές στα δεδομένα της επιχείρησης που δεν έχουν καταχωρηθεί στο υποσύστημα Μητρώου TAXIS επειδή οι φορολογούμενοι δεν υπέβαλλαν, ως όφειλαν, τις σχετικές δηλώσεις στον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ.

Ολόκληρο το κείμενο της εγκυκλίου είναι διαθέσιμο εδώ.