Display main menu Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

10 Οκτ 2019

ΔΠρΛαμ 588/2019: Νομιμότητα πράξης επιβολής προστίμου εκδιδόμενης κατά δέσμια αρμοδιότητα

Η προσβαλλόμενη πράξη πράξης επιβολής προστίμου σε βάρος της προσφεύγουσας που εξέδωσαν υπάλληλοι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων … της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κοινωνικής Επιθεώρησης Κεντρικής Ελλάδας αιτιολογείται νομίμως με αναφορά των πραγματικών περιστατικών που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο και των εφαρμοστέων νομοθετημάτων, ενώ το ύψος του προστίμου ορίζεται για τη συγκεκριμένη παράβαση σε συνάρτηση προς τον αριθμό του απασχολούμενου προσωπικού, που επίσης αναφέρεται στην προσβαλλόμενη πράξη, με αποτέλεσμα να αιτιολογείται νομίμως και ως προς το τελευταίο. Εξάλλου η επιβολή του δεν συναρτάται προς τη συνδρομή ή μη υπαιτιότητας. Περαιτέρω, κατά τον σχετικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν βρέθηκαν αναλυτικές εξοφλητικές αποδείξεις αποδοχών του προσωπικού για το τρίμηνο … 2015, όπως αναγράφεται στο οικείο δελτίο ελέγχου, τα δε προβαλλόμενα περί ηλεκτρονικής τήρησης και περί μη λήψης υπόψη του τρόπου αυτού τήρησης ως νομίμου είναι απορριπτέα, καθόσον μόνη η ελευθέρως εκτιμώμενη (άρθρο 148 Κ.Δ.Δ.) …-2018 ένορκη βεβαίωση της υπαλλήλου της προσφεύγουσας, τελούσας μάλιστα σε σχέση εξάρτησης προς αυτήν ως εργοδότρια, δεν επαρκεί, ελλείψει άλλων στοιχείων που να την επικουρούν, προκειμένου να συναχθεί είτε ότι τηρούνταν πράγματι σε ηλεκτρονικό αρχείο τα σημειώματα αποδοχών, είτε ότι οι ελεγκτές αρνήθηκαν να τα εξετάσουν διότι δεν τηρούνταν σε έντυπη μορφή. Άλλωστε, ενόψει του ότι το ένδικο πρόστιμο επιβάλλεται κατά δέσμια αρμοδιότητα, είναι απορριπτέοι οι λόγοι περί παραβίασης της χρηστής διοίκησης, της αναλογικότητας και της εμπιστοσύνης του διοικουμένου προς τη Διοίκηση, που προϋποθέτουν για την εφαρμογή τους διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Αβασίμως τέλος ζητείται η μείωση του ένδικου προστίμου, καθόσον δεν καταλείπεται στη Διοίκηση ούτε στο Δικαστήριο περιθώριο για τον καθορισμό του, αλλά το ύψος του ορίζεται με συγκεκριμένο τρόπο, όπως προβλέπεται στην οικεία διάταξη.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΔΠρΛαμ 588/2019 – Πλήρες κείμενο