Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

13 Μαΐ 2024

ΔΠρΚαλ Α398/2023: Αστική ευθύνη Δήμου λόγω τραυματισμού ανήλικης σε παιδική χαρά

Αστική ευθύνη Δήμου∙ οι Ο.Τ.Α. είναι αρμόδιοι για την ορθή συντήρηση των παιδικών χαρών και την ασφαλή παραμονή των επισκεπτών, καθώς και για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και της ζωής των κατοίκων, που κάνουν χρήση των χώρων αυτών∙ τραυματισμός ανήλικης (υπερκονδύλιο κάταγμα δεξιού αγκώνα), κατόπιν πτώσης της από μερικώς κατεστραμμένο μονόζυγο παιδικής χαράς, από το οποίο έλειπε οριζόντια σιδερένια μπάρα (δοκός)∙ το γεγονός ότι ταινίες σήμανσης ακαταλληλότητας είχαν τοποθετηθεί στο σύνθετο όργανο από το συνεργείο της αναδόχου εταιρείας αρμόδιας για τη συντήρηση της παιδικής χαράς, ουδόλως συνεπάγεται ότι αυτές διατηρούνταν μέχρι και τον κρίσιμο χρόνο του τραυματισμού της ανήλικης σχεδόν ένα μήνα μετά, λαμβανομένου υπόψη ότι μετά την πρώτη τοποθέτηση αυτών (ταινιών σήμανσης) και δεδομένων των συχνών ζημίων και βανδαλισμών, που σημειώνονταν στο συγκεκριμένο χώρο, η ανάδοχος εταιρεία πολλές φορές χρειάστηκε να τις αντικαταστήσει∙ ούτως, ο εναγόμενος Δήμος ευθύνεται για τον επίδικο τραυματισμό, διότι εκπλήρωσε πλημμελώς την υποχρέωση συντήρησης των υποδομών και εγκαταστάσεων του χώρου της εν λόγω παιδικής χαράς και, γενικώς, της τήρησης των προϋποθέσεων ασφαλείας, κατά την είσοδο και παραμονή των χρηστών αυτής∙ επιδικάζει χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης (6.000 ευρώ).

 

 

Σύνδεσμος

 
ΔΠρΚαλ Α398/2023 - Πλήρες κείμενο