Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομοθεσία


 

6 Δεκ 2023

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 5072/2023 για τις χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 5072/2023 (ΦΕΚ Α΄ 198/04.12.2023) με τίτλο: «Δάνεια: Διαφάνεια, ανταγωνισμός, προστασία των ευάλωτων - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167, επανεισαγωγή του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» και άλλες επείγουσες διατάξεις». Σκοπός του παρόντος είναι η αναμόρφωση του πλαισίου για τη διαχείριση των απαιτήσεων από συμβάσεις πίστωσης, η ειδικότερη ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στη διαδικασία εξυγίανσης, καθώς και η τροποποίηση του ν. 4738/2020 για την προστασία των οφειλετών, μέσω επεμβάσεων στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, στην πτωχευτική διαδικασία και στη λειτουργία των διαχειριστών αφερεγγυότητας.

 

 

Σύνδεσμος

 
Ν. 5072/2023 - Δάνεια: Διαφάνεια, ανταγωνισμός, προστασία των ευάλωτων - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167, επανεισαγωγή του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» και άλλες επείγουσες διατάξεις