Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομοθεσία


 

18 Απρ 2023

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 5043/2023 σχετικά με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α΄ 91/13.04.2023) με τίτλο: «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού - Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα - Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις». Σκοπός του νόμου είναι η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, ο εξορθολογισμός των διατάξεων του ν. 4804/2021 σχετικά με τα κωλύματα εκλογιμότητας υποψηφίων δημοτικών και περιφερειακών αρχών και η εξασφάλιση της φροντίδας των ζώων συντροφιάς μέχρι τη θέση σε λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς.

 

 

Σύνδεσμος

 
Ν. 5043/2023 - Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού - Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα - Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις