Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομοθεσία


 

21 Νοε 2022

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4994/2022 για τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4994/2022 (ΦΕΚ Α΄ 215/18.11.2022) με τίτλο: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης». Σκοπός του παρόντος είναι η ρύθμιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας, μέσω της εξάλειψης και πρόληψης φραγμών στην ελεύθερη κυκλοφορία, οι οποίοι προκύπτουν από αποκλίνουσες απαιτήσεις προσβασιμότητας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των προϊόντων και υποστηρικτικών υπηρεσιών που καλύπτονται από τον παρόντα.

 

 

Σύνδεσμος

 
Ν. 4994/2022 - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης