Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομοθεσία


 

25 Ιουλ 2022

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4957/2022 για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄ 141/21.07.2022) με τίτλο: «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις». Σκοπός του παρόντος είναι η βελτίωση της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μέσω μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εν γένει επιστημονικού έργου των Α.Ε.Ι., καθώς και των επιμέρους ακαδημαϊκών και ερευνητικών μονάδων και δομών τους, την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού των Α.Ε.Ι., καθώς και τη διασύνδεσή τους με τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας.

 

 

Σύνδεσμος

 
Ν. 4957/2022 - Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις