Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομοθεσία


 

14 Οκτ 2021

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4842/2021 για τις τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4842/2021 (ΦΕΚ Α΄ 190/13.10.2021) με τίτλο: Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις». Καταρχάς, με το Α΄ Κεφάλαιο του άνω νόμου τροποποιούνται οι γενικές διατάξεις του Βιβλίου Πρώτου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κυρίως όσον αφορά στη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής δικογράφων και την ηλεκτρονική υπογραφή αυτών. Παράλληλα, αλλαγές επέρχονται στις διαδικασίες στα πρωτοβάθμια δικαστήρια, στην άσκηση των ενδίκων μέσων του Βιβλίου Τρίτου, καθώς επίσης και στις ειδικές διαδικασίες. Στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ορίζεται πλέον ρητώς ότι η συζήτηση για την εγγραφή της συναινετικής προσημείωσης διεξάγεται πλέον εγγράφως, ενώ ταυτόχρονα η προθεσμία για την άσκηση της κύριας αγωγής μετά τη λήψη των ασφαλιστικών μέτρων ορίζεται στις 60 ημέρες. Τέλος, με τον άνω νόμο τροποποιούνται διατάξεις του Βιβλίου Όγδοου σχετικά με τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης.

 

 

Σύνδεσμος

 
Ν. 4842/2021 - Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις