Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομοθεσία


 

21 Σεπ 2021

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4830/2021 για τα ζώα συντροφιάς

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ Α΄ 169/18.09.2021) με τίτλο: «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις». Σκοπός του άνω νόμου είναι η προστασία των ζώων συντροφιάς και η εξασφάλιση της ευζωίας τους, η ενίσχυση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας των ζώων συντροφιάς, η θέσπιση σαφούς και συνεκτικού κανονιστικού πλαισίου για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και στρατηγικής για τη δραστική μείωση του αριθμού τους μέσω προγραμμάτων υιοθεσίας, με απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων ευζωίας των ζώων. Παράλληλα, περιλαμβάνει πίνακα, όπου προβλέπονται αναλυτικά οι διοικητικές κυρώσεις ανά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου, ενώ όσον αφορά στις ποινικές κυρώσεις, προκύπτει εμφανώς ότι το πλαίσιο αυτών έχει καταστεί αυστηρότερο εν συγκρίσει με το παλιό νομικό καθεστώς.

 

 

Σύνδεσμος

 
Ν. 4830/2021 - Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις