Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομοθεσία


 

8 Σεπ 2021

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4826/2021 για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4826/2021 (ΦΕΚ Α΄ 160/07.09.2021) με τίτλο: Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις». Με τον άνω νόμο εισάγεται και εφαρμόζεται κεφαλαιοποιητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ενώ παράλληλα ιδρύεται Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τη διαχείριση της λειτουργίας της νέας επικουρικής ασφάλισης. Περαιτέρω, ο άνω νόμος περιλαμβάνει επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 

 

Σύνδεσμος

 
Ν. 4826/2021 - Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις