Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομοθεσία


 

26 Απρ 2021

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4798/2021 για τον Κώδικα δικαστικών υπαλλήλων

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4798/2021 (ΦΕΚ Α΄ 68/24.04.2021) με τίτλο: «Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις». Με τον άνω νόμο ψηφίσθηκε ο νέος κώδικας δικαστικών υπαλλήλων, ο οποίος αντικαθιστά τον ισχύοντα όπως αυτός προβλέπεται στο Ν. 2812/2000. Σκοπός του παρόντος Κώδικα είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της κατάστασης των δικαστικών υπαλλήλων, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπρεπής, ορθολογική και δημιουργική εργασία τους και να επιτυγχάνεται η ουσιαστική συμβολή τους στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των δικαστηρίων, καθώς και στην ποιότητα και το κύρος της Δικαιοσύνης.

 

 

Σύνδεσμος

 
Ν. 4798/2021 - Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις