Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομοθεσία


 

13 Οκτ 2020

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4735/2020 για την τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12.10.2020) με τίτλο: «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.». Με το πρώτο κεφάλαιο του άνω νομοσχεδίου ρυθμίζονται θέματα ιθαγένειας, όπως η διαδικασία πολιτογράφησης, ενώ ταυτόχρονα αναδιαρθρώνεται η Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας. Με το δεύτερο κεφάλαιο προβλέπεται η επιλογή διοικήσεων στο δημόσιο τομέα και το τρίτο κεφάλαιο αφορά στη ρύθμιση ζητημάτων Γενικής Γραμματείας ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης. Περαιτέρω, με το τέταρτο κεφάλαιο τροποποιούνται διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, ενώ στο έκτο κεφάλαιο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την ορθή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

 

Σύνδεσμος

 
Ν. 4735/2020 - Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις