Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομοθεσία


 

4 Αυγ 2020

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4714/2020 για τις φορολογικές παρεμβάσεις

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α΄ 148/31.07.2020) με τίτλο: «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις. Το πρώτο μέρος του άνω νόμου περιλαμβάνει ουσιαστικές φορολογικές ρυθμίσεις με τροποποιήσεις μεταξύ άλλων στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, στον Κώδικα ΦΠΑ και στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Με το δεύτερο μέρος ενσωματώνονται στην ελληνική νομοθεσία οι Οδηγίες (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, με τις αντίστοιχες τροποποιήσεις των σχετικών φορολογικών διατάξεων, ενώ στο τρίτο μέρος προβλέπονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.

 

 

 

Σύνδεσμος

 
Ν. 4714/2020 - Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις