Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομοθεσία


 

23 Μαρ 2020

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4679/2020 για τα εμπορικά σήματα

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4679/2020 (ΦΕΚ Α΄ 71/20.03.2020) με τίτλο: «Εμπορικά σήματα - ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών - μελών περί σημάτων και της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις.». Με τον άνω νόμο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2015/2436/ΕΕ «για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων», ενώ ενσωματώθηκε εκ νέου η Οδηγία 2004/48/ΕΚ «σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας». Κατ' ουσία, με τον παρόντα νόμο, αναδιαμορφώνεται εξ ολοκλήρου το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στα εμπορικά σήματα και καταργούνται οι οικείες διατάξεις του Ν. 4072/2012, ενώ ιδιαίτερης προσοχής τυγχάνουν οι μεταβατικές διατάξεις του νόμου.

 

 

Σύνδεσμος

 
Ν. 4679/2020 - Εμπορικά σήματα - ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών - μελών περί σημάτων και της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις