Display main menu Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr

Πρόσφατη νομοθεσία


13 Μαρ 2019

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4601/2019 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς & την υιοθέτηση της Οδηγίας για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4601/2019 (ΦΕΚ Α΄ 44/09.03.2019) με τίτλο: «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις.» Με το Πρώτο Μέρος του άνω νόμου κωδικοποιείται σε ενιαίο νομοθέτημα η διαδικασία για τη διάσπαση, μετατροπή και συγχώνευση των εταιριών, εντάσσοντας σ’ αυτό το σύνολο των εταιρικών μορφών. Μετά την έναρξη ισχύος του την 15/04/2019, αφενός εν μέρει καταργούνται και εν μέρει τροποποιούνται αντίστοιχα οι διατάξεις των νόμων που αφορούν την κάθε μορφής εταιρία όσον αφορά στην άνω διαδικασία, αφετέρου όλοι οι εταιρικοί μετασχηματισμοί λαμβάνουν χώρα στο εξής υπό τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος, ενώ ό,τι δεν προβλέπεται ρητά με το παρόν, γίνεται παραπομπή στις γενικές διατάξεις που ισχύουν για την κάθε εταιρική μορφή. Με το Δεύτερο Μέρος του άνω Νόμου, εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων, προσδιορίζοντας μεταξύ άλλων το πεδίο εφαρμογής, τα βασικά στοιχεία των ηλεκτρονικών τιμολογίων και την προστασία των δεδομένων.

Ολόκληρο το κείμενο του νόμου είναι διαθέσιμο εδώ.