Display main menu Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr

Πρόσφατη νομοθεσία


4 Δεκ 2018

Δημοσιεύθηκε ο ν. 4579/2018 για τις υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  (ΦΕΚ Α΄ 201/03.12.2018) ο ν. 4579/2018  "Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών - προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 και άλλες διατάξεις."

Μεταξύ άλλων, με το άρθρο 23 του νόμου τροποποιείται το άρθρο 58 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) σχετικά με τη φορολόγηση των κερδών που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, εξαιρουμένων των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και οι υπόχρεοι των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά βιβλία.

Συγκεκριμένα επανακαθορίζεται ο φορολογικός συντελεστής των ανωτέρω κερδών και διαμορφώνεται ως εξής:

- 29% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2018,

- 28% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019,

- 27% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020,

- 26% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και

- 25% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2022 και των επόμενων ετών.

Παράλληλα, με το άρθρο 24 τροποποιείται ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ν. 4223/2013) και ορίζεται: “Ειδικά για το έτος 2019, όταν η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας φυσικού προσώπου ανέρχεται μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α., που προκύπτει μειώνεται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Όταν η συνολική αξία της ως άνω ακίνητης περιουσίας υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, για το υπερβάλλον ποσό αυτής, το ποσό της μείωσης κατά τριάντα τοις εκατό (30%) μειώνεται κατά επτά δέκατα (0,7) του ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ ακίνητης περιουσίας και δεν μπορεί να υπερβεί τα εκατό (100) ευρώ."

Ολόκληρο το κείμενο του νόμου είναι διαθέσιμο εδώ.