Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

9 Ιουλ 2024

ΔΕφΑθ 249/2024: Οπτική και ηχητική διαφορά εμπορικών σημάτων αλεύρων από δημητριακά («το Μάννα» και «ΜΑΝΝΑ»)

Απόρριψη ανακοπής κατά απόφασης της Υπηρεσίας Σημάτων, με την οποία έγινε δεκτή δήλωση για την Καταχώριση εθνικού σήματος, λεκτικού με απεικόνιση « "το Μάννα" αρτοποιία Τ... από το 1948», προς διάκριση προϊόντων της κλάσης 30 (άρτος, γλυκά και είδη ζαχαροπλαστικής, άλευρα και παρασκευάσματα από δημητριακά, ψωμάκια, ψωμάκια με καρυκεύματα, παξιμάδια, βουτήματα, μπισκότα)∙ «αρχή της χρονικής προτεραιότητας» μεταξύ συγκρουομένων σημάτων∙ κίνδυνος σύγχυσης κοινού∙ σύγκρουση μεταξύ σήματος και διακριτικού γνωρίσματος∙ κακόπιστη κατάθεση σήματος∙ κρίνει ότι το ένδικο σήμα της εφεσίβλητης διαφοροποιείται επαρκώς από τα προγενέστερα σήματα της εκκαλούσας διότι, διαφέρουν οπτικά και ηχητικά, εφόσον, κατ’ αρχάς, χρησιμοποιούν διαφορετικά γραμματικά στοιχεία, ως προς το λεκτικό τους μέρος∙ ειδικότερα, τα λεκτικά στοιχεία του ενδίκου σήματος είναι γραμμένα με λευκά, πεζά γράμματα, εκτός από το πρώτο κεφαλαίο γράμμα της λέξης «Μάννα», με πλάγια γραμματοσειρά, με την προσθήκη του άρθρου «το», τονισμό και εντός εισαγωγικών («το Μάννα»), σε αντίθεση με εκείνο της εκκαλούσας, που αποτυπώνεται χωρίς άρθρο, με κεφαλαίους, έντονους χαρακτήρες, με εικαστικά στοιχεία (γράμματα μιμούμενα στάχυα στη λέξη «ΜΑΝΝΑ»)∙ επίσης, τα συγκρινόμενα σήματα, διαφοροποιούνται επαρκώς και κατά το υπόλοιπο λεκτικό τους μέρος, καθώς το ένδικο σήμα φέρει και τις ενδείξεις «αρτοποιία Τ...» και «από το 1948», ενώ στα σήματα της εκκαλούσας εταιρείας, αναγράφεται η φράση «Αφοι Κ...», καθώς και «ΤΟ 2ΚΟΚΚΟ ΑΛΕΥΡΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ», το δε ενωσιακό «K... Bros» και «since 1987»∙ με τις επωνυμικές αυτές φράσεις και τον τρόπο που αυτές αποτυπώνονται στα συγκρινόμενα σήματα, δηλώνεται, κατά τρόπο σαφή και χωρίς περιθώρια παρανόησης, η προέλευση των οικείων προϊόντων από τις επιχειρήσεις τόσο της εφεσίβλητης, όσο και της εκκαλούσας εταιρείας, αντίστοιχα, η τεθείσα δε στο σήμα της εφεσίβλητης φράση «από το 1948» δεν είναι παραπλανητική, δεδομένου ότι αυτή γίνεται αντιληπτή από το καταναλωτικό κοινό, ως αναφορά στην εν γένει δραστηριότητα της επιχείρησης και του συνόλου των προϊόντων αυτής∙ πλέον των ανωτέρω, τα συγκρινόμενα σήματα διαφοροποιούνται και ως προς τα απεικονιστικά τους μέρη, καθώς το προγενέστερο σήμα της εκκαλούσας φέρει και απεικόνιση ενός ανεμόμυλου με ευμεγέθη στάχυ, ενώ το ένδικο, την απεικόνιση το νησιού Κρήτης∙ άλλωστε, η λεκτική ένδειξη «ΜΑΝΝΑ», η οποία πράγματι, περιλαμβάνεται ως κυρίαρχο στοιχείο σε όλα τα υπό σύγκριση σήματα, ενόψει της σημασίας της, δεν διαθέτει από μόνη της, διακριτική δύναμη τέτοια, ώστε να χρήζει προστασίας, εξ αυτού του λόγου το προγενέστερο σήμα και διακριτικό γνώρισμα της εκκαλούσας εταιρείας∙ περαιτέρω, ενόψει της έλλειψης σημαντικής ομοιότητας μεταξύ των ανωτέρω σημάτων και ακολούθως της ανυπαρξίας κινδύνου συσχέτισής τους, δεν τίθεται ζήτημα αντίθεσης της κατάθεσης του ενδίκου σήματος στην καλή πίστη.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΔΕφΑθ 249/2024 - Πλήρες κείμενο