Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

28 Μαρ 2023

ΔΕΕ C-70/21: Καταδίκη της Ελλάδας για συστηματική υπέρβαση των ετήσιων οριακών τιμών μικροσωματιδίων ΑΣ10 στη Θεσσαλονίκη

Η οδηγία 2008/50/ΕΚ (για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη) καθορίζει στόχους για την ποιότητα του αέρα, για τη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας και την ποιότητα του περιβάλλοντος. Προς τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να περιορίζουν την έκθεση των πολιτών, μεταξύ άλλων, στα αιωρούμενα σωματίδια ΑΣ10. Τον Νοέμβριο του 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα και, κατόπιν της απαντήσεως της τελευταίας, της απέστειλε τον Ιούνιο του 2010 αιτιολογημένη γνώμη όσον αφορά παραβάσεις που συνίσταντο σε υπερβάσεις των ετήσιων και ημερήσιων οριακών τιμών σε αρκετές ζώνες και οικισμούς για συνεχιζόμενα έτη. Τον Φεβρουάριο του 2013, η Επιτροπή απέστειλε συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή, αλλά από την ελληνική απάντηση προέκυψε ότι η παραβίαση συνεχίστηκε μόνο στη Θεσσαλονίκη. Τον Οκτώβριο του 2014 η Επιτροπή απέστειλε συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα υπερέβη την ημερήσια οριακή τιμή για τα ΑΣ10 κατά τα έτη 2005-2012 στον οικισμό (EL0004) Θεσσαλονίκης, παραλείποντας να μεριμνήσει ώστε να μην υπάρξει υπέρβαση και δεν διασφάλισε η περίοδος υπέρβασής τους να είναι συντομότερη. Η ελληνική πλευρά υποστήριξε ότι υπήρξε συμμόρφωση κατά το έτος 2013. Παρόλα αυτά, διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή εκ νέου παραβάσεις κατά τα έτη 2014-2019, καθώς και ότι είχε μάλιστα αυξηθεί ο αριθμός των υπερβάσεων από το 2017. Δεδομένου ότι οι απαντήσεις των ελληνικών αρχών δεν ικανοποίησαν την Επιτροπή, η τελευταία άσκησε ενώπιον του ΔΕΕ προσφυγή λόγω παραβάσεως. Κατόπιν τούτου, το ΔΕΕ έκρινε ότι η Ελληνική Δημοκρατία, παραλείποντας να μεριμνήσει ώστε να μην υπάρξει υπέρβαση, κατά τρόπο συστηματικό και διαρκή, της ημερήσιας οριακής τιμής για τα ΑΣ10 από το 2005 έως και το 2012, στη διάρκεια του 2014 και, εν συνεχεία, εκ νέου από το 2017 έως και το 2019 στον οικισμό Θεσσαλονίκης (EL 0004), παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τις διατάξεις του άρθρου 13, παράγραφος 1, σε συνδυασμό με το παράρτημα XI της οδηγίας 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη. Επίσης, Ελληνική Δημοκρατία, παραλείποντας να θεσπίσει από τις 11 Ιουνίου 2010 τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την ημερήσια οριακή τιμή για τα ΑΣ10 στον οικισμό Θεσσαλονίκης (EL 0004), παρέβη τις υποχρεώσεις που επιβάλλει το άρθρο 23, παράγραφος 1, της εν λόγω οδηγίας, σε συνδυασμό με το παράρτημα XV αυτής, και, ειδικότερα, την υποχρέωση να μεριμνήσει προκειμένου τα σχέδια για την ποιότητα του αέρα να θεσπίζουν κατάλληλα μέτρα ώστε η περίοδος υπέρβασης της εν λόγω οριακής τιμής να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΔΕΕ της 23.03.2023, C-70/21, προσφυγή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας - Πλήρες κείμενο