Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

23 Μαΐ 2023

ΔΕΕ C-5/22: Ηλεκτρική ενέργεια. Εξουσία εθνικής ρυθμιστικής αρχής να διατάξει επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν από τελικούς πελάτες από συμβατικές ρήτρες

Προδικαστική παραπομπή. Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Οδηγία 2009/72/ΕΚ. Άρθρο 37. Παράρτημα I. Καθήκοντα και αρμοδιότητες της εθνικής ρυθμιστικής αρχής. Προστασία των καταναλωτών. Έξοδα διοικητικής διαχειρίσεως. Εξουσία της εθνικής ρυθμιστικής αρχής να διατάξει την επιστροφή των ποσών που καταβλήθηκαν από τους τελικούς πελάτες κατ’ εφαρμογήν συμβατικών ρητρών για τις οποίες επιβλήθηκε κύρωση από την εν λόγω αρχή.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΔΕΕ της 30.3.2023, C-5/22, Green Network SpA κατά SF, YB, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), σε: ΔιΔικ 2/2023