Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

17 Σεπ 2019

ΔΕΕ C‑299/17: Η απαγόρευση χρήσης αποσπασμάτων ειδήσεων από μηχανές αναζήτησης δεν επιτρέπεται αν δεν προηγηθεί κοινοποίηση στην Επιτροπή

Σύμφωνα με το άρθρο 1, σημ. 11, της οδηγίας 98/34/ΕΚ, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών, όπως ισχύει, εθνική διάταξη όπως η επίμαχη στην υπόθεση της κύριας δίκης, η οποία απαγορεύει αποκλειστικώς στους εμπορικούς φορείς εκμετάλλευσης μηχανών αναζήτησης και στους εμπορικούς φορείς παροχής υπηρεσιών που επεξεργάζονται με ανάλογο τρόπο περιεχόμενα να θέτουν στη διάθεση του κοινού προϊόντα Τύπου ή μέρη τους (εξαιρουμένων μεμονωμένων λέξεων και πολύ μικρών αποσπασμάτων κειμένων), συνιστά «τεχνικό κανόνα» κατά την έννοια του άρθρου αυτού και το σχέδιο τέτοιου κανόνα πρέπει να κοινοποιηθεί προηγουμένως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 8 παρ. 1 εδ. α΄ της οδηγίας 98/34, όπως ισχύει. Σε αντίθετη περίπτωση, οι ιδιώτες μπορούν να επικαλεστούν ότι ο κανόνας αυτός είναι ανεφάρμοστος.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΔΕΕ της 12.09.2019, C-299/17, αίτηση προδικαστικής αποφάσεως, VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH κατά Google LLC, διαδόχου της Google Inc. – Πλήρες κείμενο