Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

21 Σεπ 2023

ΑΠ 945/2023: Ένταξη στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν. 4354/2015 δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής χωρίς να απαιτείται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης

Ένταξη εμμίσθου δικηγόρου ΟΤΑ στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν. 4354/2015· δεν απαιτείται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης· δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, συνδεόμενος με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία με ΟΤΑ (ΝΠΔΔ) και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων, συναφών προς το αντικείμενο της απασχόλησής του κατατάσσεται στο 17ο μισθολογικό κλιμάκιο και όχι στο 15ο.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΑΠ 945/2023 Τμ.Β1 - Πλήρες κείμενο