Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

20 Νοε 2020

ΑΠ 725/2020 Τμ.Β1: Προϋποθέσεις εγκυρότητας καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου λόγω αξιόποινης συμπεριφοράς του μισθωτού

Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου· προϋποθέσεις εγκυρότητας· καταβολή οφειλόμενης αποζημίωσης· καταγγελία λόγω υποβολής μηνύσεως·  εάν επακολουθήσει απαλλαγή με βούλευμα ή δικαστική απόφαση, το κύρος της καταγγελίας κατ' αρχήν δεν επηρεάζεται, αλλά ο εργαζόμενος αποκτά δικαίωμα να απαιτήσει την αποζημίωση για τη λύση της συμβάσεως· μόνο εάν ο εργοδότης παραλείψει την καταβολή της αποζημίωσης μέσα σε εύλογο χρόνο από την προς αυτόν κοινοποίηση του απαλλακτικού βουλεύματος ή της δικαστικής αποφάσεως, επέρχεται ακυρότητα της καταγγελίας και αυτός καθίσταται υπερήμερος ως εργοδότης· καταχρηστική καταγγελία· η καταγγελία λόγω αξιόποινης συμπεριφοράς του μισθωτού δεν υπόκειται στις διατυπώσεις του ν. 3198/1955 ούτε προσκρούει στις διατάξεις του άρθρου 281 ΑΚ εκτός αν έγινε για λόγους που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 281 ΑΚ· η αντικειμενικά αδικαιολόγητη καταγγελία, δηλαδή εκείνη που δεν γίνεται για σοβαρούς λόγους, συνδεόμενους με το αντικειμενικό συμφέρον της επιχείρησης του εργοδότη, δεν είναι άνευ ετέρου καταχρηστική.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΑΠ 725/2020 Τμ.Β1 - Πλήρες κείμενο