Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

25 Μαΐ 2023

ΑΠ 670/2023 Τμ.Α1: Μη αυτοδίκαιη ανάκληση απαλλοτρίωσης λόγω παρέλευσης τριετίας χωρίς καθορισμό προσωρινής ή οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης

Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τον καθορισμό του αιγιαλού και της ζώνης παραλίας· μη αυτοδίκαιη ανάκληση της απαλλοτρίωσης λόγω παρελεύσεως τριετίας από την κήρυξή της, χωρίς εντωμεταξύ να κινηθεί η διαδικασία καθορισμού προσωρινής ή οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης και χωρίς να καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση, λόγω τεκμηρίου ωφέλειας των παρόδιων ιδιοκτητών, δεδομένου ότι η αναγκαστική απαλλοτρίωση αφορούσε εδαφική έκταση πλάτους μικρότερη των δεκαπέντε μέτρων. Έλλειψη συνολογηθείσας ιδιότητας· ευθύνη του πωλητή για έλλειψη συνομολογηθείσας ιδιότητας, καθόσον κατά τη σύναψη της αγοραπωλητήριας σύμβασης οι πωλητές δήλωσαν ότι το πωλούμενο αγροτεμάχιο ήταν άρτιο και οικοδομήσιμο.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΑΠ 670/2023 Τμ.Α1 - Πλήρες κείμενο