Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

29 Νοε 2022

ΑΠ 470/2022 Τμ.Α1: Επενδυτικές υπηρεσίες για τις οποίες υφίσταται υποχρέωση αποζημίωσης εκ μέρους του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου

Ενωσιακό δίκαιο: Υποχρέωση σύμφωνης με το ενωσιακό δίκαιο ερμηνείας του εθνικού δικαίου (η υποχρέωση υφίσταται και πριν την πάροδο της προθεσμίας προσαρμογής της εθνικής νομοθεσίας σε Οδηγία· αφορά στη μη εφαρμογή μέτρου του εθνικού δικαίου που εμποδίζει την αποτελεσματικότητα Οδηγίας).

Επενδυτικές υπηρεσίες: Οδηγία 22/1993, ενσωματωθείσα στο ελληνικό δίκαιο με τον ν. 2396/1996 (έννοια επενδυτικών υπηρεσιών, τίτλων και κινητών αξιών) – Οδηγία 1997/9 σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών (επενδυτική εργασία σε σχέση με την υποχρέωση αποζημίωσης θεωρείται όχι μόνο κάθε πράξη λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών, αλλά και η πράξη κατάθεσης κεφαλαίων σε ΕΠΕΥ σε σχέση με τέτοιες επενδυτικές υπηρεσίες, όχι όμως και η κατάθεση κεφαλαίων υπό προθεσμία με εντολή διαχείρισης) – Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών (άρθρα 61 έως 78 ν. 2533/1997: σκοπός σύστασης του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου· επενδυτικές υπηρεσίες για τις οποίες υφίσταται υποχρέωση αποζημίωσης εκ μέρους του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου· ανάγκη ερμηνείας των σχετικών διατάξεων υπό το φως της Οδηγίας 1997/9, ώστε να καλύπτεται και η διαχείριση επενδυτικού χαρτοφυλακίου που περιλαμβάνει χρήματα δοθέντα με εντολή για επενδυτικές υπηρεσίες).

Υπόσχεση αντί καταβολής και χάριν καταβολής (άρθρο 421 ΑΚ), ιδίως σε περίπτωση παράδοσης στον δανειστή από τον οφειλέτη επιταγής.

Δικονομία: Δικαστική ομολογία.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΑΠ 470/2022 (Α1΄ Πολιτικού Τμήματος), σε: ΕπισκΕΔ 3/2022