Display main menu Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr

Πρόσφατη νομολογία


16 Ιουλ 2019

ΑΠ 368/2019 Τμ.Α2: Αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση δύναται να ασκηθεί για πρώτη φορά και ενώπιον του Αρείου Πάγου

Αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση· δύναται να ασκηθεί μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση, συνεπώς για πρώτη φορά και ενώπιον του Αρείου Πάγου· ως αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση πρέπει να θεωρηθεί και εκείνη, την οποία ασκεί αυτός που έγινε διάδοχος του διαδίκου όσο διαρκούσε η δίκη ή μετά το πέρας αυτής, αφού το δεδικασμένο από τη δίκη ισχύει υπέρ και κατά αυτού· με την άσκηση αυτοτελούς πρόσθετης παρέμβασης δημιουργείται μεταξύ του κύριου διαδίκου και του προσθέτως υπέρ αυτού παρεμβαίνοντος σχέση επιγενόμενης αναγκαίας ομοδικίας· σε περίπτωση αναγκαστικής ομοδικίας στη δίκη επί της αιτήσεως αναιρέσεως, αν κάποιος από τους αναγκαίους ομοδίκους δεν εκπροσωπηθεί από πληρεξούσιο δικηγόρο, πλην, όμως, έχει κλητευτεί νομίμως είτε από τον αντίδικό του, είτε από αναγκαίο ομόδικο, τότε η συζήτηση χωρεί νομίμως και ως προς τον απολειπόμενο αυτόν αναγκαίο ομόδικο. Έκδοση διαταγής πληρωμής· περιεχόμενο αίτησης· διαταγή πληρωμής μπορεί να εκδοθεί και για το κατάλοιπο κλεισθέντος αλληλόχρεου λογαριασμού, εφόσον αποδεικνύονται εγγράφως η σύμβαση ανοίγματος του αλληλόχρεου λογαριασμού, η κίνησή του, το κλείσιμο και το κατάλοιπο αυτού· ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής. Η πιστώτρια τράπεζα έγκυρα προβαίνει στο κλείσιμο του λογαριασμού και στην καταγγελία της συμβάσεως χωρίς ενημέρωση του πιστούχου και του εγγυητή. Νόμιμη η συμβατική μετακύλιση της εισφοράς του Ν. 128/1975 στον πιστούχο· ανατοκισμός της εισφοράς του ν. 128/1975· για να είναι ορισμένος ο λόγος της ανακοπής περί παράνομου ανατοκισμού της εισφοράς του ν. 128/1975, θα πρέπει να προσβάλλονται συγκεκριμένα κονδύλια του λογαριασμού και να προσδιορίζονται είτε τα συγκεκριμένα ποσά, με τα οποία επιβαρύνθηκαν οι ανακόπτοντες από τον παράνομο ανατοκισμό, είτε το νόμιμο ύψος της οφειλής τους, όπως αυτό θα ήταν αν δεν είχε λάβει χώρα ο εν λόγω ανατοκισμός. Προστασία καταναλωτών· στην προστασία του ν. 2251/1994 υπάγονται και οι τραπεζικές υπηρεσίες που απευθύνονται σε επαγγελματίες, όπως είναι η χορήγηση δανείων και πιστώσεων για την εξυπηρέτηση επαγγελματικών ή επιχειρηματικών αναγκών· ΓΟΣ· καταχρηστικότητα· ο ΓΟΣ που προβλέπει ότι οι τόκοι υπολογίζονται με βάση έτος 360 ημερών, προσκρούει στην αρχή της διαφάνειας.


Σύνδεσμος

ΑΠ 368/2019 Τμ.Α2 – Πλήρες κείμενο