Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

12 Ιαν 2021

ΑΠ 1121/2020 Τμ.Β1: Ερημοδικία διαδίκου μετά τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό δικασίμου υποθέσεως που ματαιώθηκε λόγω COVID

Αυτεπάγγελτος επαναπροσδιορισμός της συζήτησης υποθέσεων που ματαιώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19· ερημοδικία διαδίκου κατά την ορισθείσα νέα δικάσιμο· προκειμένου να ισχύσει η με πρωτοβουλία του γραμματέα εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, ως κλήτευση του απολειπόμενου διαδίκου, απαιτείται ως προϋπόθεση ο εν λόγω διάδικος είτε να είχε επισπεύσει εγκύρως τη συζήτηση ή να είχε νομίμως και εμπροθέσμως κλητευθεί να παραστεί για την αρχική δικάσιμο, κατά την οποία η συζήτηση της υπόθεσης ματαιώθηκε λόγω της αναστολής· σε αντίθετη περίπτωση, η εγγραφή της υποθέσεως στο πινάκιο για τη νέα δικάσιμο, δεν ισχύει ως κλήτευσή του και απαιτείται η νόμιμη κλήτευσή του.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΑΠ 1121/2020 Τμ.Β1 - Πλήρες κείμενο