Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομοθεσία


 

8 Νοε 2019

Α.1413/2019 ΑΑΔΕ: Έλεγχος φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. σε περιπτώσεις παραβάσεων μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβούς φορολογικού στοιχείου/λογιστικού αρχείου

Εκδόθηκε η Απόφαση Α.1413/2019 της ΑΑΔΕ με θέμα: «Διαδικασία διενέργειας κατά προτεραιότητα μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. από το γραφείο σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβούς φορολογικού στοιχείου/λογιστικού αρχείου (παραστατικού)». Με την άνω απόφαση γνωστοποιείται η διαδικασία που ακολουθείται, όταν κατά τη διενέργεια μερικών επιτόπιων ελέγχων, διαπιστώνεται η μη έκδοση φορολογικών στοιχείων/λογιστικών αρχείων ή έκδοση ανακριβών φορολογικών στοιχείων/λογιστικών αρχείων και για τον λόγο αυτό εκδίδεται πράξη για την επιβολή του οριζόμενου κατά τα άρθρα 54 και 58Α του Ν. 4174/2013, προστίμου.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης είναι διαθέσιμο εδώ.