Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομοθεσία


 

29 Ιουλ 2020

Α.1163/2020 ΑΑΔΕ: Εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τις δαπάνες που αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής

Εκδόθηκε η Απόφαση Α.1163/2020 της ΑΑΔΕ με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 15 και της παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013, οι οποίες προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4646/2019, σχετικά με τις δαπάνες που αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής». Με την άνω απόφαση παρέχονται διευκρινίσεις για τις δαπάνες που πρέπει να καταβάλλονται από τους φορολογούμενους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής από το φορολογικό έτος 2020. Ενδεικτικά αναφέρεται πώς γίνεται ο υπολογισμός του απαιτούμενου ποσού των δαπανών, οι κατηγορίες των φορολογούμενων που απαλλάσσονται, οι κατηγορίες των δαπανών, όπως και ποιες είναι οι συνέπειες της μη κάλυψης του ελάχιστου απαιτούμενου ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα.

Ολόκληρο το κείμενο της απόφασης είναι διαθέσιμο εδώ.