Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομοθεσία


 

22 Ιαν 2021

Α.1010/2021 ΑΑΔΕ: Ενεργοποίηση Α.Φ.Μ. των νομικών προσώπων, που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης

Εκδόθηκε η Απόφαση Α.1010/2021 της ΑΑΔΕ με θέμα: «Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης στο Φορολογικό Μητρώο του Α.Φ.Μ. των φορολογουμένων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης, καθώς και της διαδικασίας αναβίωσης σύμφωνα με τις παρ. 2β και 3 του άρθρου 107 του ν. 4635/2019 (Α ́ 167)». Με την άνω απόφαση καθορίζεται η διαδικασία ενεργοποίησης στο Φορολογικό Μητρώο του Α.Φ.Μ. των φορολογουμένων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων αφενός που δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. και έχουν προβεί στην διακοπή των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης, ως όφειλαν και αφετέρου που έχουν προβεί σε διακοπή των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. και επανεγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ. λόγω αναβίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2β και 3 του άρθρου 107 του Ν. 4635/2019.

Ολόκληρο το κείμενο της απόφασης είναι διαθέσιμο εδώ.