Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής

Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-288-0
Σελίδες
XII + 136
Έτος
2015
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 20.0

Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής, 2015


Η νομοθετική ρύθμιση, ισχύουσα αλλά και η τελείως πρόσφατη, που εισήχθη με το ν. 4335/2015 «επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015» (ΦΕΚ 87/23-7-2015, τ. Α), η οποία όμως θα εφαρμόζεται για τις ανακοπές και επομένως τους πρόσθετους λόγους που ασκούνται μετά την 1-1-2016 κατ' άρθρο ένατο παρ. 2, 3, 4 του ως άνω νόμου, παρουσιάζει σημαντικά δογματικά και πρακτικά προβλήματα, τα οποία είχαν αντιμετωπιστεί από τη θεωρία και νομολογία εντελώς αποσπασματικά. Σκοπός της ερευνητικής αυτής προσπάθειας είναι ο εντοπισμός και η επίλυση των θεωρητικών και πρακτικών αυτών προβλημάτων που αναφέρονται στους πρόσθετους λόγους ανακοπής.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online