Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Η πλάνη ως προς τις ιδιότητες του πράγματος στην πώληση

Συγγραφέας
Σειρά
Αριθ. σειράς
3
ISBN
978-960-301-011-1
Σελίδες
277
Έτος
1991
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 22.0

Δ. Κλαβανίδου, Η πλάνη ως προς τις ιδιότητες του πράγματος στην πώληση, 1991


Πότε και σε ποιον βαθμό καλύπτονται τα πραγματικά των 142 και 534, 535 ΑΚ; Όταν συμβαίνει τούτο, είναι δυνατόν να επέλθουν σωρευτικά οι έννομες συνέπειες των διατάξεων που συρρέουν; Μπορεί ο αγοραστής να επιλέξει ανάμεσα στο δικαίωμα ακυρώσεως της 142 ΑΚ και στα δικαιώματα των 540 επ. ή μήπως περιορίζεται a priori σε κάποιο ή κάποια από αυτά, ενώ τα υπόλοιπα αποκλείονται; Μπορεί ο αγοραστής να επιδιώξει την ακύρωση της πωλήσεως μετά την παρέλευση της αποσβεστικής προθεσμίας που ισχύει για την αναστροφή ή και γενικότερα, όταν ήδη αποκλείεται η άσκηση των ένδικων βοηθημάτων που απορρέουν από την εγγυητική ευθύνη του πωλητή;
Με την ανεύρεση απαντήσεων στα παραπάνω ερωτήματα και γενικότερα με την ερμηνεία των 142 και 534 επ. ΑΚ και τον καθορισμό της μεταξύ τους σχέσης ασχολήθηκαν, ενόψει του μεγάλου θεωρητικού ενδιαφέροντος αλλά και της ιδιαίτερης πρακτικής σημασίας του θέματος, τόσο η θεωρία όσο και η νομολογία. Διατυπώθηκαν σχετικά διάφορες απόψεις και προβλήθηκαν διάφορα επιχειρήματα, χωρίς όμως να υπάρξουν έως σήμερα κοινά αποδεκτές λύσεις. Στα πλαίσια αυτού του θεωρητικού διαλόγου εντάσσεται και η παρούσα μελέτη. Αντικείμενό της είναι η ανεύρεση λύσεων στα προβλήματα της συρροής των 142 και 534 επ. ΑΚ μέσω της συνολικής θεωρήσεως των θεσμών της ακυρώσεως λόγω πλάνης ως προς τις ιδιότητες και της εγγυητικής ευθύνης. Στόχος της η διατύπωση προτάσεων που θα ικανοποιούν όχι μόνο δογματικές ανάγκες αλλά και τις απαιτήσεις της πράξεως.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online